Forskning om mobbning

Att leva med mobbning

- ett avhandlingsprojekt

Studien Att leva med mobbning är en del i ett avhandlingsprojekt som genomförts vid Göteborgs universitet. I projektet har  mobbning studerats utifrån föräldrars perspektiv, med fokus på mobbade barn och ungdomars psykiska hälsa. Bland annat undersöktes vad som påverkar att en del mobbade barn och ungdomar  har en god psykisk hälsa, medan andra mår psykiskt dåligt. I en tidigare studie i projektet visade det sig att barn vars föräldrar inte vet om ifall barnet är mobbat eller inte, har betydligt högre psykisk ohälsa än barn vars föräldrar inte tror att barnet är mobbat. Det här resultatet väckte frågor kring vad som påverkar om föräldrar vet ifall sitt barn är mobbat.


När väljer en ungdom att berätta för sin förälder att det är mobbat och när förblir mobbningen dold för utomstående? Vilka förutsättningar underlättar för ett samtal där det är möjligt att prata om mobbning och om att själv vara mobbad? Sådana frågor låg till grund för det som undersöktes i studien Att leva med mobbning.


 Publikationer baserade på intervjuerna

Bjereld Ylva (2016). The challenging process of disclosing bullying victimization: A grounded theory study from the victim's point of view. Journal of Health Psychology.

Bjereld Ylva (2017). If they only knew. Bullying victimization among children and youth in the Nordic countries. Göteborg: Department of Social Work, University of Gothenburg.

Bjereld Ylva. Många barn berättar inte att de blir mobbade. SvD Brännpunkt 2017-06-01

Bjereld, Y., Daneback, K, and Mishna, F. (2019) Adults' Responses to Bullying: The Victimized Youth's Perspectives.

Research Papers In Education